Grondwerken

Ik doe alle graaf- en grondwerken voor particulieren, zelfstandigen en kmo’s in voorbereiding van de tuinwerken, de aanleg van nieuwe terrassen, opritten, parkings, tuinpaden, vijvers, taluds, afsluitingen, toegangen en dergelijke.

De werkfasen zijn meestal als volgt.

  • Bouwrijp maken van kavels en terreinen: de toegang verschaffen en het verwijderen van obstakels als bomen, boomstronken, struiken, oude funderingen, putten en rioleringen.
  • Desgevallend: afvoer van gronden en tuinafval.
  • Nivelleren en organiseren van afwatering van bouwgronden.
  • Aanbrengen van een drainerende onderlaag.
  • Verhardingswerken: leveren en plaatsen van gerecycleerd puin, gravé, steenslag, siergrind of dolomiet.
  • Uitkisten in functie van oprit- of terrasaanleg.
  • Voorzien van stabilisé of betonlaag.
  • Aanleg terrassen, opritten en parkings: zie pagina aanleggen van opritten en terrassen.

Voor mijn corebusiness: zie pagina tuinaanleg.

Bekijk hier een aantal van onze afgewerkte projecten.